صفحه اصلي > حـراست مـراکـز تـابعـه 
حـراست مـراکـز تـابعـه

مراکز تابعه

 

تقویت و توسعه دفاتر حراستهای تابعه :

 از جمله مراکز تحت پوشش  حراست دانشگاه علوم بهداشتی و خدمات درمانی ایران ، 35 دفتر حراست تابعه در حوزه ستادی خارج از پردیس  از جمله حراست معاونتهای بهداشت ،درمان ،غذا دارو دانشکدهای مدیریت واطلاع رسانی ،پرستاری مامایی،توانبخشی،پزشکی،پیراپزشکی، علوم رفتاری و سلامت روان ،پردیس بین الملل و بیمارستانهای آموزشی و درمانی فیروزگر ، یافت آباد، روانپزشکی ایران ،امام سجاد (ع) شهریار ،علی اصغر( ع)،شهید اکبرآبادی، فاطمه الزهرا(س)،حضرت رسول (ص) ،شهید رجایی،شهید فهمیده ،شهدای هفتم تیر،لولاگر ،شفاء یحیاییان ،فیروزآبادی ،شهید هاشمی نژاد ،شهید مطهری و  شبکه های بهداشتی شمالغرب تهران،غرب، رباط کریم،ملارد ، بهارستان ،قدس ،شهریار  و مراکز تحقیقاتی انستیتو غدد و متابولیسم و تحقیقات مولکولی می باشد

پیوند سریع

پنج شنبه ٠٣ خرداد ١٣٩٧
جستجو