صفحه اصلي > اداره حفاظت اسناد و مدارک > واحد حفاظت آزمون 
واحد حفاظت آزمون

واحد حفاظت آزمون

این واحد علاوه بر پی گیری موضوع حفاظت آزمونهای سراسری در بحث برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه از مرحله تأیید اساتید طراح سوال ،نظارت بر تایپ و تکثیر و همچنین برگزاری آزمون و اعلام نتایج نیز فعالیتهای مناسبی انجام داده است و در همین راستا راه اندازی و تجهیز مخزن سوال دانشگاه در محل مناسب و بر اساس آئین نامه های موضوعه از این دست فعالیتها بوده است . همچنین مجموعه اقدامات به شرح ذیل است :

- كنتـرل ورود و خــروج داوطلبيــن در آزمـون

- ايجاد فضاي امن براي سئوالات آزمون به عنوان مخزن و نصب درب و قفل ضد سرقت و دوربين مدار بسته در مخزن

- حضور نماينده حراســت و مسئول حفاظــت آزمون در كلــيه مراحل برگزاري آزمون و كنترل اجراي آن و حفاظت از آزمون

- نصب دستگاهاي بلوكر در فضاي برگزاري آزمون

- انجام تطبيق عكس داوطلبين آزمون

- بررسي صلاحيت مراقبين آزمون

- نظارت كامل بر فرآيند تهيه سئوال ، تايپ و نگهداري آن در آزمونهاي داخلي و استخدامي و رعايت مسائل و قوانين مربوط به قرنطينه

پیوند سریع

پنج شنبه ٠٣ خرداد ١٣٩٧
جستجو